Biyoistatistik Nedir?

Biyoistatistiğin kelime anlamı; canlı organizmalarla ilgili verileri ele alan istatistik dalıdır. Tüm verileri anlamlandırmak, biyostatistiğin ne yaptığını tanımlamanın bir yoludur. Verileri anlamlandırırken biyoistatistikçiler tablo ve grafikleri, sayıları, oranları, orantıları ve ölçütleri kullanırlar.

 

Örnekleme Nedir? Örneklem Büyüklüğü Hesaplama Nasıl Yapılır?

Evrenden örneklem için birim çekme işlemine örnekleme denir. Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük gruptur. Örneklem, evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin sınırlı bir parçasıdır. Araştırmanızda kabul edilebilir hata sınırları içerisinde klinik anlamlılık ile uyumlu olarak araştırmanın yapılabileceği en az katılımcı sayısı örneklem büyüklüğüdür. Örneklem hesaplama ya da başka bir tanımlama ile örneklem büyüklüğü hesaplama için cevap alınması gereken bazı sorular vardır.

 

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme yöntemleri; evrende yer alan bireylerin örneklem içerisinde yer almasının eşit şansa sahip olma durumuna göre ikiye ayrılır. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinde bireylerin örneklem içerisinde yer alma şansı eşit iken, olasılıklı olmayan yöntemlerde bireylerin seçilme şansları eşit değildir.

 

Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri

Olasılıklı örnekleme yöntemlerinde bireylerin örneklem içerisinde yer alma şansı eşittir. Olasılıklı örnekleme yöntemleri arasında; basit rastgele örnekleme (basit tesadüfi örnekleme, basit rassal örnekleme), sistematik rastgele örnekleme, tabakalı örnekleme, küme örnekleme ve çok aşamalı örnekleme yer almaktadır.

 

Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri

Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinde bireylerin örneklem içerisinde yer alma şansları eşit değildir. Araştırmacıların kişisel istekleri ve subjektif değer yargıları örnekleme seçilecek birimlerin tespitinde, örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde etkili oluyorsa yapılan örnekleme yöntemi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemidir.

 

ROC Analizi (ROC Analysis) ve ROC Eğrisi (ROC Curve)

ROC Analizi (ROC Analysis) ve ROC Eğrisi (ROC Curve) ROC analizi, bir testin tanı koyma başarısını (en yüksek spesifisite ve sentivite değerlerini) belirlemek, farklı kesim noktalarında elde edilen sensitivite ve spesifisite değerlerini karşılaştırmak, belirli sensitivite değerlerine denk gelen spesifisite değerlerini ya da belirli spesifisite değerlerine denk gelen sensitivite değerlerini belirlemek, iki ya da daha fazla testin tanı koymadaki başarısını karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

WhatsApp WhatsApp'tan Bize Yazın