Biyoistatistik nedir? Biyoistatistiğin kelime anlamı nedir?

Biyoistatistiğin kelime anlamı; canlı organizmalarla ilgili verileri ele alan istatistik dalıdır.

Tüm verileri anlamlandırmak, biyostatistiğin ne yaptığını tanımlamanın bir yoludur. Verileri anlamlandırırken biyoistatistikçiler tablo ve grafikleri, sayıları, oranları, orantıları ve ölçütleri kullanırlar.

Biyoistatistikçi ne iş yapar?

Biyoistatistikçiler, istatistik araçlarını kullanarak tıp, biyoloji ve halk sağlığı konularında, yeni bir ilacın etkin olup olmadığını, kansere ve diğer hastalıklara neyin neden olduğunu ve belirli bir hastalığı olan bir kişinin hayatta kalma olasılığının ne kadar sürdüğü gibi sorulara cevap vermeye yardımcı olur.

Biyoistatistikçilerin sık kullandığı yazılımlar arasında SAS, Stata, R, SPSS programı gibi istatistik paket programları yer alır. SPSS aslında sosyal bilimler için istatistik analizi yapmak amacıyla geliştirilmiş olsa da, zaman içerisinde tıp ve sağlık alanında en fazla kullanılan tıbbi istatistik analiz programı halini almıştır. SPSS programı ile veri analizi için SPSS eğitimi alınması gerekli olsa da, bilim insanları bireysel merakları doğrultusunda SPSS veri girişi yaparak ya da istatistik kitabı kullanarak SPSS programı ile tanışabilmektedir. Bazen bu merak; insanları SPSS kursu, biyoistatistik dersi ve hatta üniversitelerin biyoistatistik yüksek lisans ve doktora programlarına başlamaya kadar götürebilmektedir. Sonuçta; istatistiksel analiz için bilmeniz gerekenlerin sınırları aslında çok geniştir ve bunun için zaman harcamanız gereklidir. Üniversitelerin Biyoistatistik anabilim dalları bu eğitimler için vazgeçilmez mekanlardır. Aslında ideali de budur, aksi durum sıkıntılıdır. Şöyle ki; bistüri ile birşeyler keserek cerrah olunamayacağı ya da okuyarak biyokimyacı, radyolog, dermatolog, pediatrist, dahiliye uzmanı ve hatta tıp doktoru olunamayacağı ne kadar aşikarsa, yazılı materyallerden ya da internetteki görsel derslerden biyoistatistik öğrenilemeyeceği de o kadar aşikardır. Onun için medikal istatistik / biyoistatistik veri analizi işi gerçekten bilen uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Veriyi bilgiye dönüştürmek

Veriler, çevresel maruziyet ve sağlık sorunları arasındaki ilişki hakkında gerçekte ne söyler?

Biyoistatistik, tüm bilimin merkezidir, çünkü bilim, kanıtların toplanması ve bu kanıtların bir yargıya varılması için değerlendirilmesine ihtiyaç duyar.

Biyoistatistikciler, biyologlar ve kanser uzmanlarından cerrahlara ve genetikçilere kadar, diğer alanlardaki uzmanlarla ekip çalışması için nicel becerilerini kullanırlar. Yeterli veriyi temin etmek için çalışmaların tasarlanmasında ve doğru bilgilerin toplanmasında önemli roller oynamaktadırlar. Daha sonra sonuçları analiz eder, değerlendirir ve yorumlar, değişkenleri ve eksik verileri hesaplarlar.

Tutku ve beceriyi biyomedikal bilimler, matematik ve istatistikle birleştiren bir alan

Aslında biyoistatistiğin çalışma alanı sadece temel veya ileri düzey istatistiksel konular değil, aynı zamanda biyolojik ve medikal konulardır.

Biyoistatistikçiler ve biyoistatistik ne mi yaptı? Yüzbinlerce örnek arasından sayacak olursak:

Antiretroviral tedavinin HIV’in heteroseksüel bulaşma riskini %96 oranında azalttığını gösterdiler.

Yaygın sırt ağrısı için epidural enjeksiyonların, hastalar için hemen hemen hiç fark yaratmadığını göstererek, maliyetler ve gereksiz tıbbi işlemler azaltıldı.

Genetik varyantlar ve bazı hastalıklar arasındaki bağlantıların bulunarak, genom dizilemesi ile birçok hastalığın genetik temelini tanımlanabilmesi ve bilimin daha önce mümkün olandan çok daha iyi anlaşılabilmesi ve böylelikle kesin ve hedefe yönelik tedavinin sağlanması…

Biyoistatistik / medikal istatistik alanında ve SPSS programı, SPSS veri girişi, SPSS veri analizi, istatistiksel analiz konularında danışmanlık almak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

WhatsApp WhatsApp'tan Bize Yazın