Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri (Epidemiological Research Methods)

Epidemiyolojik araştırma yöntemleri, niteliksel (kalitatif) ve niceliksel (kantitatif) araştırma yöntemleri olma üzere temelde ikiye ayrılır. Niteliksel araştırmalar insan davranışlarını, içinde bulunduğu ortamda araştırmayı ve çok yönlü açıklamayı amaçlayan yöntemlerdir. Niceliksel araştırmalar ise ölçüme dayanan, gruplar arası objektif ve sayısal karşılaştırmalar yapılabilen, çoğu zaman belirli bir hipotez test etmeye yönelik araştırmalardır.

 

 

Vaka-Kontrol Araştırmaları (Case-Control Studies)

Vaka-kontrol araştırmasında araştırmacı beklenen sonuç (hastalık) ortaya çıkan kişileri (vakalar) belirler ve hastalığa sahip olmayan kişilerden oluşan bir karşılaştırma grubu (kontrol) oluşturur. Çalışma, vaka ve kontrollerin tanımlanmasıyla birlikte başlar. Daha sonra, kişilerin etkenle karşılaşma durumlarının belirlenmesi için “geriye doğru gidilir”.

 

 

Klinik Araştırmalar (Clinical Trials)

Klinik araştırma, deneysel bir müdahalenin etkisini değerlendirmek için insanlarla yapılan prospektif bir araştırma tasarımıdır. Yapılan müdahale ilaç müstahzarı, cerrahi yöntem, stent veya tanıya yönelik bir cihaz, cerrahi tedavi benzeri bir işlem ya da davranışsal bir müdahale olabilir. Klinik araştırmalar, çıkarımları en düşük yanılma payı ve olası en iyi kestirimlerle yapmak için gerekli yöntemlerle yapıldığı için, medikal tedavi geliştirmede önemli basamağı oluştururlar.

WhatsApp WhatsApp'tan Bize Yazın