Örneklem genişliği hesaplama, veri girişi, veritabanı oluşturma, veri temizliği, temel ve ileri düzey istatistik analiz konusundan hizmet verilmektedir.

Yaptığımız istatistik analizler arasında:

1- Ortalama, standart sapma, standart hata, varyans, ortanca, çeyreklikler arası dağılım, güven aralığı gibi tanımlayıcı istatistikleri hesaplama,

2- Örneklem genişliği/büyüklüğü (sample size) hesaplama,

3- Güç analizi (Power analysis),

4- Değişkenlerin uygun şekilde kategorize edilmesi/gruplandırılması,

5- Verilerin normal dağılıma uygunluğunun grafiksel ve istatistiksel olarak belirlenmesi (Histogram, Detrended plot, Q-Q plot, P-P plot, Kolmogorov Smirnov testi, Shapiro Wilk testi),

6- Ki kare (Chi-square), Fisher’in kesin testi,

7- One sample t test,

8- Student t test,

9- ANOVA,

10- Tekrarlı (repeated) ANOVA,

11- Mann Whitney U test,

12- Kruskal Wallis test,

13- Friedman,

14- Mc Nemar,

15- Spearman, Pearson ve diğer korelasyon analizleri,

16- ROC analizi,

17- Sensitivite, Spesifisite, Pozitif Prediktif Değer, Negatif Prediktif Değer hesaplama,

18- Tek değişkenli (univariate) ve çok değişkenli (multivariate) lojistik regresyon analizi,

19- Lineer regresyon analizi,

20- İnsan gücü planlama analizleri,

21- Verimlilik analizleri

yer almaktadır.

Medikal istatistik, biyoistatistik ve istatistik analiz alanlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve tez, makale ve proje çalışmalarınızda fayda sağlayabilecek konu başlıklarını gözden geçirmek için Biyoistatistik Alanında Faydalı Bilgiler bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

İstatistik analiz hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için yapmanız gereken sadece bizimle iletişime geçmek.

WhatsApp WhatsApp'tan Bize Yazın