Editörden

Değerli Adli Bilimciler, Adli Tıp Bülteni’nin 2019 yılı ilk sayısıyla karşınızdayız. 1919’dan 2019 yılına, 14 Mart’ın 100. yılının tüm sağlık çalışanlarına ve adli bilimler alanında çalışan hepimize başarı ve barış getirmesini diliyoruz. Adli Tıp Bülteni’nin, DOAJ (Directory of Open Access

Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”

Amaç: Adli Psikiyatri pek çok ülkede hali hazırda psikiyatrinin bir yan dalı olarak tanımlanmaktadır. Ancak ülkemizde henüz yapılandırılmış bir eğitimi yoktur. Bu çalışmayla, psikiyatri hekimlerinde, sağlık hukuku temel bakış açısıyla adli psikiyatri alanında biriken bilginin düzeyini ölçmek ve camiada adli

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi

Amaç:Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne başvuran gençlik yaş grubu cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesiyle durum tespiti, bölgesel özelliklerin ortaya konması, öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Haziran 2012-Aralık 2016 tarihleri arasında cinsel suç nedeniyle muayenesi yapılmış 477 olgu arasından 15-24 yaş grubunda

İnsan İskeletlerinde Travma: Travmaya Bağlı Ölüm Nedeni Üzerine Bir Araştırma

Amaç: Adli Antropoloji’de, insan kemiklerindeki kırıklar, ezikler, kesikler ve delikler analiz edilerek travma çeşidi, ölüm şekli ve buna bağlı muhtemelölüm nedeni tahminleri yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ölüm nedeni travmaya bağlı bireylerin kemiklerindeki kırıkları, BT kullanarak perimortem süreçte incelemek, kırıkların ölümle

Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi

Giriş ve amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı elektrik yaralanmalarının demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi, klinik sonucu etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Ocak 2008- Aralık 2015 tarihleri arasında elektrik yaralanması nedeniyle acil servise başvuran 112 hastanın dosya verileri geriye

Retraction

Stang J, Couto M, Carlsen K-H, et al. Increased bronchial parasympathetic tone in elite cross-country and biathlon skiers: a randomised crossover study. Br J Sports Med 2015;49:56–61. This article is being retracted on the request of the authors and with

Clinical metagenomics

Clinical metagenomics Clinical metagenomics, Published online: 27 March 2019; doi:10.1038/s41576-019-0113-7 Clinical metagenomic next-generation sequencing (mNGS) is rapidly moving from bench to bedside. This Review discusses the clinical applications of mNGS, including infectious disease diagnostics, microbiome analyses, host response analyses and

Phase IB Study of Induction Chemotherapy With XELOX, Followed by Radiation Therapy, Carboplatin, and Everolimus in Patients With Locally Advanced Esophageal Cancer

Purpose: Preclinical studies have shown synergy between everolimus, an mTOR inhibitor, radiation, and platinum agents. We conducted a phase IB trial to determine the recommended phase II dose of everolimus with carboplatin and radiation. Materials and Methods: Patients with stage

Highlights from this issue

In Kipling’s seminal novel ‘Kim’, the central premise (literal and metaphorical) is the wresting for power in fin de (19th) siècle South Asia. This attritional confrontation became popularly known as the Great Game and, though ostensibly a children’s book, is really

Highlights from this issue

Choriocapillaris and retinal vascular plexus density of diabetic eyes using Split-spectrum Amplitude-Decorrelation spectral domain optical coherence tomography angiography (see page 452) Capillary perfusion density in Choriocapillaris and retinal vascular plexuses in diabetic patients were observed in association with worsening retinopathy

A Human iPSC Double-Reporter System Enables Purification of Cardiac Lineage Subpopulations with Distinct Function and Drug Response Profiles

Wu and colleagues create a double-knockin human TBX5Clover2 and NKX2-5TagRFP reporter to delineate cardiac lineages during differentiation. Molecular and functional analyses uncover that differential expression of TBX5 and NKX2-5 specifies different cardiac fate. This reporter is applicable for studying cardiac

Intimate Partner Violence

Intimate partner violence is common, costly, and associated with increased morbidity and mortality. Research over a period of several decades has revealed the short- and long-term effects of violence on the physical and mental health and social well-being of affected

Cytoplasmic TDP-43 De-mixing Independent of Stress Granules Drives Inhibition of Nuclear Import, Loss of Nuclear TDP-43, and Cell Death

TDP-43 aggregation is the major hallmark of multiple neurodegenerative diseases, including ALS and FTD. Gasset-Rosa et al. demonstrate that transient stress induces long-lasting cytoplasmic TDP-43 de-mixing independent of stress granules, driving nuclear import defects, nuclear TDP-43 clearance, and cell death.

WhatsApp WhatsApp'tan Bize Yazın